Een Maître d’Œuvre werkt in opdracht van diegene die het huis laat bouwen (ook wel  Maître d’ouvrage genoemd) en verricht een heel scala aan werkzaamheden. Hieronder ziet u een opsomming van de belangrijkste taken:

Technisch advies bij aankoop terrein

Zoals u kunt lezen op de onze website pagina ‘aandachtspunten bij het zoeken naar een kavel’  zijn er belangrijke zaken die u moet onderzoeken voordat u een terrein aankoopt. Wij kunnen u daarbij adviseren en ondersteunen, zodat u volledig inzicht heeft in het bestemmingsplan en hoe de nutsvoorzieningen zijn geregeld. Daarnaast kunnen wij u, op basis van onze bouwervaring, een inschatting geven van de kosten om het terrein’ bouwrijp’ te maken.

Aanvraag bouwvergunning

Wij verzorgen de volledige aanvraag van de bouwvergunning voor u. Uiteraard heeft u volledig zeggenschap over het ontwerp van  uw woning, maar de gehele administratieve afhandeling en communicatie met de betrokken instanties verzorgen wij voor u.

Opstellen bestekplan / lastenboek

Samen met u stellen wij een bestekplan/lastenboek op, waarin gedetailleerd per ruimte staat omschreven met welke materialen uw huis gebouwd en afgewerkt zal worden.

Aanvragen, bespreken en onderhandelen van offertes voor de gehele bouw

Op basis van het opgestelde bestekplan en de door ons gemaakte technische tekeningen, zullen wij alle ‘artisans’ (vakmensen) uitnodigen op kantoor of op het bouwperceel om de uit te voeren werken door te spreken en toe te lichten. Vervolgens kunnen de vakmensen offertes gaan opstellen. Wij zullen deze offertes nalopen op volledigheid en wij zullen beoordelen of alle door u opgegeven wensen zijn opgenomen. Vervolgens beoordelen wij of de prijzen marktconfrom zijn en onderhandelen wij voor u de prijzen uit.

Opstellen van een bouwplanning en dagelijks aansturen van de artisans

Wij maken samen met de artisans een bouwplanning om elk facet van de bouw op het juiste moment in te plannen en de werkzaamheden binnen de planning af te ronden.

Hierbij is de rol van de Maître d’Œuvre zeer belangrijk en is de aanwezigheid van de Maître cruciaal. Juiste contracten met de artisans, het dagelijkse contact met de artisans, het kennis van zaken hebben, de taal spreken en het risico voor de artisans andere bouwprojecten te verliezen bij het niet nakomen van gemaakte afspraken, zorgt dat de bouw volgens planning verloopt.

Uitvoeren van technische controles op de bouw

Wij zijn ‘ uw ogen en oren’ op de bouw. Wij controleren nauwkeurig alle werkzaamheden, maken voor u foto’s en spreken  geconstateerde onjuistheden met de artisans ter verbetering door. Daarnaast heeft een Maître d’Œuvre een technische verantwoordelijkheid aangaande het constructieve gedeelte van de bouw.

Coordineren van de betalingsmomenten

De Maître d’Œuvre zal, na controle van de werkzaamheden, de klant opdracht  geven tot betaling van de factuur (deblokkeren). Bij bouwproblemen of niet juist uigevoerde werkzaamheden, zal deze deblokkering van gelden niet plaatsvinden, totdat de werkzaamheden juist zijn uitgevoerd. Goed overleg tussen de Maître d’Œuvre en de opdrachtgever is hierbij heel belangrijk.

Verzorgen van de administratie en verzekeringen

Het bouwen van een huis gaat gepaard met een flinke administratie: offertes, contracten (marché de travaux), facturen, betalingsmomenten, verzekeringspapieren (assurance decennale) per artisan, vergunningen etc. etc..

De Maître d’Œuvre verzorgt  deze administratie grotendeels voor u. Een aantal zaken zult u als klant zelf  moeten verrichten, zoals bijvoorbeeld de betalingen van de facturen.

Verzorgen van de eindoplevering

Samen met u zal de Maître d’Œuvre, voordat de oplevering van uw huis plaatsvindt, alle gedane werkzaamheden doornemen en uitleg geven over de werking van bepaalde zaken. Gezamenlijk zal er een mankementenlijst worden opgesteld en de Maître d’Œuvre zal deze met de artisans doornemen, zodat deze mankementen  kunnen worden verholpen.

Voordelen om te werken met een Maître d’Œuvre :

  • wij voor u over de hoogte van alle prijzen onderhandelen (door het aantal huizen per jaar wat wij bouwen, kunnen wij betere prijzen bedingen dan als u één huis laat bouwen).
  • wij de marktprijzen kennen (en er geen ‘buitenlanderstoeslag’ door de Fransen wordt gerekend).
  • wij over het algemeen aannemersprijzen voor u krijgen, met kortingen die kunnen oplopen tot 50% op producten.
  • alle marges van detailhandel en projectontwikkelaars eruit zijn.
  • u dus bouwt met producten tegen inkoopprijzen, zonder marges.