«TERUG«

Het zoeken naar een bouwkavel en een leuke plek om een villa te bouwen is een hele leuke bezigheid. In tegenstelling tot Belgie en Nederland zijn er veel meer terreinen in Frankrijk beschikbaar en zeker op die plekken waar natuur, uitzicht, ruimte en rust belangrijke factoren zijn.

Onze klanten hebben veelal aan ons aangegeven dat het eenvoudiger bleek een mooie kavel te vinden welke voldeet aan al hun wensen en waarop ze vervolgens een villa konden laten bouwen, dan een bestaand huis, waar vaak allerlei nadelen aanzaten. Ook kwam het regelmatig voor dat uitzicht en plek bij een bestaand huis fantastisch waren, maar het huis niet voldeet aan de wensen.

Kortom: een huis kun je naar eigen wens laten bouwen, maar ‘de ideale plek’ is plaats-en omgevingsgebonden.

Waar moet u letten bij het aankopen van een terrein?

Onderstaande informatie is belangrijk om te weten en eventueel op te vragen, voordat u een besluit neemt een bod uit te brengen op een terrein. Tevens zult u deze termen (vaak afgekort) tegenkomen in advertenties van makelaars en op Franse websites.

Certificat de Urbanisme (CU); dit certificaat kan gezien worden als een ‘voorloper’ op een bouwvergunning en geeft aan wat de bestemming is van het betreffende terrein (wel of niet bebouwbaar), welke nutsvoorzieningen beschikbaar zijn voor het terrein (riolering, aantal kilowatt aan elektriciteit, etc.) en welke belastingen van toepassing zijn.

U moet erop letten dat een CU-verklaring wel aangeeft dat een terrein een bouwbestemmming kan hebben, maar er nog geen bouwvergunning is afgegeven!  Het is sterk aan te raden een terrein pas definitief te kopen met een officiele bouwvergunning en niet alleen met een CU, omdat niemand 100% zekerheid kan geven, dat op een terrein met een CU uiteindelijk ook een bouwvergunning zal worden afgegeven. U kunt uiteraard wel een compromis tekenen, met als ontbindende voorwaarde, een bouwvergunning.

Permit de construire; soms worden  terreinen verkocht met een bouwvergunning. De reden is vaak dat de eigenaar snel wil verkopen en kan verkopen, omdat er al een bouwvergunning is afgegeven! Echter het bouwplan is dan bedacht door de verkoper. Dit bouwplan zal zeer waarschijnlijk niet aan uw wensen voldoen. Nadeel is dat u eerst deze vergunning zal moeten annuleren, om vervolgens uw nieuwe bouwplannen in te dienen. Het risico kan zijn dat de gemeente uw nieuwe plannen niet goedkeurt!  Dus ook hier geldt: pas kopen als uw eigen bouwplannen zijn geaccepteerd.

Viabilité en bordure; dit wil zeggen dat de nutsvoorzieningen als elektriciteit, telecom en water tot aan of tot in de buurt van de erfgrens van het terrein zijn aangelegd, maar dat de benodigde kasten en meters nog niet zijn aangebracht en dus nog door de koper betaald dienen te worden.

Terrain viabilisé; dit wil zeggen dat alle nutsvoorzieningen inclusief kasten en meters zijn geplaatst op de erfgrens en er geen bijkomende kosten meer gemaakt hoeven te worden voor aansluiting op de verschillende nutsvoorzieningen en netwerken (elektriciteit, telecom en water).

Riolering of septic tank; vraag bij interesse in een terrein goed naar de aanwezigheid van een riool of een septic tank. Mede door de nieuwe septische systemen zijn er, ten opzichte van een riool, geen grote nadelen meer om een septic tank te gebruiken. Wel is er een kostenverschil:  een septic tank met drainagesysteem (is verplicht) kost tussen de € 10.000,- en € 15.000,-. Neem deze kosten dan mee in uw besluit en onderhandelingen met de eigenaar van het terrein.

COS (Coefficient d’Occupation des Sols); in de meeste advertenties staat de COS aangegeven (veel voorkomend is 0,20). Dit wil zeggen dat 20% van het totale terreinoppervlak bebouwd mag worden. Stel een terrein van 1000 m² kent een COS van 0,20, dan mag er 200 m² bebouwd worden.

Reglementation de la zone; dit is het bestemmingsplan welke betrekking heeft op de betreffende zone (gebied of wijk). Hierin staat aan welke bouweisen de villa moet voldoen.

Lotissement; een bouwkavel op een lotissement is een verkaveld stuk grond van een groter perceel. De kleinste lotissementen bestaan uit drie percelen en een groot lotissement kan oplopen tot tientallen terreinen. Een nadeel van een lotissement kan zijn dat het relatief kleine percelen zijn en u dus dichter op andere panden  komt te zitten. Een voordeel kan zijn dat alle nutsvoorzieningen meestal volledig zijn aangelegd (viabilisé).

«TERUG«